Dijital Pazarlama: Doğru “Kanal Karışımını” Seçmek / Digital Marketing: Identifying the Right “Channel Mix”

[Scroll down for English version]

Dijital pazarlama birçok farklı kanalın senkronize bir şekilde kullanılabilmesine imkan sağlar. Fakat, doğru müşteriler ile, doğru zamanda, doğru içeriği paylaşabilmek aslında bu işin en dikkat edilmesi gereken yönlerinden birisidir. Bunu düzgün şekilde yapabilmenin yolu da, doğru “kanal karışımını” (channel mix) belirleyebilmekten geçiyor.

 

Peki, doğru kanal karışımını seçebilmek için nereden başlamak gerekir ? Bu sorunun cevabı, sektöre, müşteri tipine ve daha birçok parametreye bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte, temel olarak aşağıdaki adımlar ile verilebilir:

1 – Hedeflenen müşteri kitlesinin ihtiyaçlarını anlamak.

2 – Ürün veya hizmetlerin, arzu edilen müşteri talepleri ile ne derecede örtüştüğünü belirlemek.

3 – Kullanabileceğimiz pazarlama kanallarını belirlemek.

4 – Hedef kitlenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ürün/hizmetleri sunabilecek pazarlama kanallarını, eşgüdümlü olarak çalışacak şekilde planlamak.

5 – Örneklem alınmış bir müşteri kitlesi ile, seçilen kanalları kullanarak belirli bir sürede pilot çalışma yapmak.

6 – Pilot sonuçlarını değerlendirip, en uygun kanal karışım stratejisini belirleyip, bunu ürün/hizmet pazarlama planları ile doğrudan entegre etmek.

Bu analiz sonrasında karşımıza çıkan “kanal karışımı” geleneksel pazarlama kanalları ile dijital pazarlamak kanallarının uygun bir karışımı olacaktır. Hangi kanalın, ne sıklıkta kullanılacağı ise tamamen müşterinin ihtiyaçlarına ve pazar dinamiklerine göre belirlenecektir. Önemli olan, hiçbir pazarlama kanalını göz ardı etmeksizin, pazarlama stratejilerine uygun şekilde konumlandırıp, diğer kanallar ile de eşgüdüm içerisinde çalışabilmesini sağlamaktır.

Diğer yazılarımı okumak için osmandaggezen.com‘ u ziyaret edebilirsiniz.

 


 

[English version]

Digital marketing allows us to use different channels together in an integrated way. And, sharing the right content with the right customer at the right time is one of the crucial points of this approach. In order to do this, we need to identify the right “channel mix” aligned with our marketing strategies.

Now, the question is “where to start to identify the right channel mix?”. Although the answer of this question depends on the market dynamics, customer types and lots of other parameters, basically it can be figured out by using the following steps:

1 – Understanding the target customers’ needs.

2 – Identifying how much product/service capabilities are aligned with the customer needs.

3 – Identifying possible marketing channels like email, social media, sales force, … etc..

4 – Planning the marketing channels working together that can meet the needs of the targeted customers.

5 – Conducting a pilot with a selected set of customers.

6 – Measuring the pilot results, identifying the optimum channel mix strategy and integrating them directly with product/service marketing plans.

“Channel mix” that will be identified after such a work will be including the appropriate mixture
of traditional marketing channels and digital marketing channels. This mixture can also be identified as “TraDigital Marketing“. But, which channel will be used in which frequency depends on the customer needs and the market dynamics. The important point here is not underestimating the usage of any existing channel and using them all together in an integrated way aligned with the marketing strategies.

Please visit osmandaggezen.com to read my other posts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s