Arama Motoru Pazarlaması’ nın Önemi / Value of SEM (Search Engine Marketing)

[Scroll down for English version]

Gelişen teknoloji ve mobilite ile birlikte, şirketler pazarlama aktivitelerini bu değişime ayak uydurabilmek amacıyla değiştirmeye başladılar ve bugün geldiğimiz noktada “Dijital Pazarlama” veya “Çok Kanallı Pazarlama” gibi stratejiler birçok şirket içerisindeki standard süreçlerden birisi olmaya başlamıştır.

Dijital pazarlama mecrasında yer almak için oluşturulan teknolojik çözümler/platformlar başlangıç için yeterli olsa da, tam anlamıyla “başarılı” bir dijital pazarlama stratejisi için tek başına yeterli değildir. Buradaki kritik olan nokta, bu çözümlerin dijital mecradaki pazarlama aktivileri ve stratejileri ile sürekli olarak desteklenmeleridir.

SEM (Search Engine Marketing)
SEM (Search Engine Marketing)
Son yıllarda hayatımıza giren popüler “pazarlama” jargonlarından birisi SEM (Search Engine Marketing) işte bu noktada önemli bir rol oynamaya başlıyor. Birçok şirket dijital pazarlama veya çok kanallı pazarlama adına entegre çözümler kullanmak için gerekli adımları atarken, bu platform ve çözümleri dijital mecrada pazarlama stratejisi anlamında sürekli olarak destekleyecek olan SEM konusuna maalesef gereken önemi vermemektedir. Pazarlama yöneticilerine sunulan platform ve çözümler, SEM ile desteklenmediğinde çoğu zaman beklenen başarıyı yakalayamamaktadır.

Peki nedir bu SEM, neden bu kadar önemlidir ? SEM, yani arama motoru pazarlama yaklaşımı, temel olarak dijital pazarlama ürünlerinin (web portalleri, webinar/webcast kütüphaneleri, ….vs) arama motorlarında üst sıralarda yer alması için yapılan çalışmaların tümüne verilen isimdir. Aslında çok sık olarak duyduğumuz SEO (Search Engine Optimization) yani arama motoru optimizasyonu temel olarak SEM stratejilerinin bir alt bileşenidir. SEM kapsamında SEO, paid search (arama motorlarına para ödeyerek reklam vermek), … gibi yaklaşımlar birlikte kullanılarak, başarılı bir pazarlama çalışması yapılabilir.

Bu yazıdaki asıl amacım, SEM’ in detaylı tanımı üzerinde durmak yerine, (bunun için http://tr.wikipedia.org/wiki/Search_engine_marketing adresine bakabilirsiniz); dijital pazarlama veya çok kanallı pazarlama aktiviteleri içerisinde SEM’ in yeteri kadar etkin bir şekilde kullanımının ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmaktı. Dijital veya çok kanallı pazarlama projelerinizi SEM ile desteklemek, yapılan işin uzun vadede başarıya ulaşması için kesinlikle yardımcı olacaktır. Aksi taktirde, güzel başlayan ve yüksek beklentilere sahip dijital veya çok kanallı pazarlama projeleri, bir süre sonra arzu edilen başarıya maalesef ulaşamayabilir…

 


[English version]

With the help of developing technology and increase in mobility, companies have started to change their traditional marketing activities and adjusted them to align with “Digital Marketing” or “Multi Channel Marketing” strategies by positioning them as standard components of their marketing plans.

Although, digital marketing or multi channel marketing platforms might be enough for the beginning, they are not enough for a “successful” digital marketing strategy without other additional activities. The crucial point here is, providing continuous marketing support for such tools/platforms in digital world.

SEM (Search Engine Marketing)
SEM (Search Engine Marketing)
At this point, SEM (Search Engine Marketing) which became a popular marketing jargon is starting to play an important role. Many of the companies have started taken actions to use integrated digital marketing or multi channel marketing platforms but have not taken into account importance of SEM as required. Most of the time, digital marketing solutions offered to marketing managers without SEM support cannot reach out to targeted success levels.

So, what makes SEM so important ? SEM, search engine marketing approach, is basically the set of activities to increase page rank of the digital marketing products (e.g., web portals, webinars/webcasts, … etc) in search engines. Actually, SEO (Search Engine Optimization) which is another popular jargon of these days is just a subset of the whole SEM strategies. SEO, paid search, … etc can be used together in the scope of a SEM strategy for successful marketing activities.

My goal for this post is not explaining SEM in detail (you can take a look http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_marketing address for more information), instead, underlining the importance of using SEM as an integrated part of existing digital marketing or multi channel marketing activities. Supporting digital marketing activities with a SEM strategy will definitely be helpful to reach out targeted goals in long term. Otherwise, digital marketing or multichannel marketing projects started with huge expectations may fail or cannot reach out to desired success levels…

One comment

  1. Content really plays an important role in social media. When you are done with the content writing process, the need of content marketing arises. Content optimization is an important and crucial step when you are in process of content marketing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s