Çok Kanallı Pazarlama / Multi Channel Marketing

[Scroll down for English version]

Dijital dünyanın günümüz pazarlama yaklaşımları ile birleştiği nokta olarak tanımlayabileceğimiz “Dijital Pazarlama” veya popüler ismiyle “Digital Marketing” uygulamaları gün geçtikçe daha fazla hayatımıza giriyor. Farklı Digital Marketing yaklaşımlarının aynı çatı altında, birbiri ile entegre bir şekilde yönetilmesi de önemli bir ihtiyaç olmuştur. Özellikle, farklı kanallardan elde edilen bilgilerin konsolide edilmesi, daha geniş kapsamlı analizlerin yapılması ihtiyacı Digital Marketing sürecini “Çok Kanallı Pazarlama” yani “Multi Channel Marketing” (kısaca MCM) uygulamaları boyutuna taşımıştır.

Multichannel-Marketing

MCM stratejilerinin başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için “kanal” olarak tanımladığımız müşteri etkileşim yöntemlerindeki (e-mail, telefon, müşteri ziyareti, sosyal medya, posta, … vs) kabiliyetlerin ve ürün pazarlama ihtiyaçlarının en doğru şekilde örtüşmesi gerekmektedir. Bu noktada, pazarlama ve MCM yöneticilerinin çok yakın bir şekilde çalışmaları, uygun kanal ve stratejilerinin belirlenmesini sağlamaları MCM uygulamalarının başarısının anahtarıdır. Unutmamak gerekir ki, ürünlerin/hizmetlerin pazarlama ihtiyaçlarına uygun olan kanalların doğru şekilde konumlandırılması ve bunlar üzerine geliştirilecek doğru stratejiler ile müşterilere doğru mesajların verilmesi MCM uygulamasının başarılı olmasını sağlar. Bu bütünlük sağlanamazsa, MCM uygulmalarının başarısız olması kaçınılmazdır.

MCM’ in stratejik önemini kavrayan firmalar kendi bünyelerinde “Digital Marketing”, “Multichannel Marketing” gibi departmanlar oluşturup, bu stratejik yaklaşıma çoktan yatırım yapmaya başladılar. Geleneksel pazarlama yöntemlerinin günümüz teknolojisinde entegre olabilmesi açısından MCM oldukça kritik ve stratejik bir öneme sahiptir. Bunu henüz kavrayamamış olan firmaların, geleneksel pazarlama yöntemleri ile hayatta kalabilmeleri gün geçtikçe daha da zor olacaktır…


[English version]

“Digital Marketing” that can be defined as mixture of traditional marketing approach with digital world has been touching our lives more day by day. Management of different Digital Marketing initiatives under same umbrella integrated with each other is also became an important need. Especially, consolidating information coming from different channels and need for conducting more comprehensive analysis moved Digital Marketing process to “Multi Channel Marketing” (MCM) dimension.

Multichannel-Marketing

For successful implementations of MCM strategies, “channel” capabilities which are ways of customer interaction like e-mail, phone, customer visit, social media, direct mailing.. etc and product marketing needs should be in alignment. At this point, marketing and MCM managers should be working very closely and determine the most appropriate channels and strategies which are keys of MCM implementations. Appropriate positioning of marketing needs of products/services on top of MCM channels and giving the right messages to customers by creating correct strategies are keys of MCM implementations that should be kept in mind. Without creating such an integrity, MCM implementations most likely will end up with failure.

Some companies recognized strategical importance of MCM have already been started investing to this strategic approach by creating departments like “Digital Marketing”, “Multichannel Marketing”. In order to integrate traditional marketing approaches with today’s technological development, MCM has very critical and strategic role. Survival of the companies that have not yet grasped it will be even more difficulty day by day if they continue operating with just traditional marketing methods.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s